2014.07.10.

Interkulturális iskola: a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Mitől lesz interkulturális egy iskola? Mi ebben a szerepe az intézménynek, a tanárnak, a szülőnek, a módszertannak és a hozzáállásnak? Hogyan jelenik meg a diverzitás az iskolában? Hogyan lehet sokszínű közegben tanítani? Mit kezdjünk egy konfliktussal az osztályteremben, ami a kulturális különbségekből fakad? 2014 áprilisban és májusban pedagógusoknak és egyéb, az oktatás területén dolgozó szakembernek tartottunk többnapos képzést, ahol mindezeket a témákat körbejártuk, miközben a résztvevők jó gyakorlataikat is megosztották egymással (meseterápia, magyar-kínai iskola gyakorlata, migráns gyermek mentorálása, közösségi programok a különböző iskolákban stb.).

babel013_kicsi.jpg

A résztvevők a képzés végén a saját iskolájukat is elemezték - azt vizsgálták, mennyire valósulnak meg az interkulturális szempontok (a diverzitás és az egyenlőség támogatása) az iskola működésében. A tanárok több szintet és szempontot figyeltek meg: vezetés és munkatársak, az épület, a módszertan, az iskolán kívüli tevékenységek, a szülők bevonása stb. Az analízisek arra mutattak rá, hogy vannak jó gyakorlatok már a magyar iskolákban (idegen nyelv tanítása, különböző ünnepek, differenciált oktatás, projektmunka, szülői munkaközösség, stb.), viszont sokszor ezek egy-egy elemként jelennek meg, és nem hatják át az iskolát. Az egyik legjobb példát, a Kínai-Magyar Iskolát mutatjuk be, van tőlük mit tanulni!

"Iskolánk igazgatójának szemléletében teljes mértékben szerepel a diverzitás támogatása. Maximálisan támogatja a közös programok szervezését. Fontosnak tartja a tanórai differenciálást, kooperatív oktatást.

Mivel az igazgatónő fontosnak tartja a diverzitás támogatását, így ez az iskola pedagógiai programjában is megjelenik.

Mivel az iskolánkba járó gyerekek szülei külön választják iskolánkat, így ők tudatában vannak annak, hogy milyen közegbe fog járni gyermekük. Iskolánkban rasszizmussal kapcsolatos problémák eddig még nem merültek fel. Ezzel a diákok főleg az utcán találkoznak utazás, közlekedés közben. Azt mindannyian fontosnak tartjuk, hogy erről az iskolában beszéljünk, ezzel kapcsolatban foglalkozásokat szervezzünk. Lényeges, hogy a diákok megtanulják kezelni az ilyen helyzeteket.

A tanárok továbbképzésében fontos szerepet kap az interkulturalitás. Az Artemisszió Alapítvány továbbképzésén több kolléga vett részt idén. Korábban más menekültekkel foglalkozó alapítvány továbbképzésén is többen vettek részt. Ez a folyamat folytatódni fog a következő tanévben is.

Az alkalmazotti kör tükrözi a tanulók sokféleségét. Mivel iskolánk magyar-kínai iskola, így a magyar pedagógusok mellett számos kínai pedagógusunk is van. A kínai nyelv mellett az informatikát, a kínai művészetet is kínai kolléga tanítja. Bár iskolánk igazgatója magyar, az igazgatóhelyettesek között kínai és magyar is van.

A tananyag részben tükrözi a tanulók sokféleségét. Mivel állami iskola vagyunk, ezért magyar tanrend, magyar tankönyvek szerint tanítunk. Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy minden tantárgy oktatásánál előkerüljön a világ sokfélesége. Olvasás órán, irodalmon kitérünk más népek meséire, verseire. Természetismereten, földrajzon, biológián kitekintünk Kína érdekességeire is. Történelmen a diákok részletesen tanulják Kínai történelmét stb.

Az iskolán kívüli tevékenységek tervezésében fontos szerepet kapnak az interkulturális pedagógia értékei. Iskolánkban rendszeresen szervezünk kínai versenyeket, melyeken a diákok óriási számban szoktak részt venni. Versenyek nem csak iskolánkban vannak, gimnazistáknak és egyetemistáknak is szerveznek hasonlókat. Ezeken diákjaink mindig különféle előadásokkal képviselik iskolánkat. Az évek folyamán egyre több kínai, migránsokkal kapcsolatos programot szerveznek Budapesten és az ország különböző részein. Ezeken iskolánk rendszeresen megjelenik, diákjaink mindig részt vesznek rajtuk.

Iskolánkban fontosnak tartjuk az ünnepeket. Mind a kínai (október 1., Tavaszünnep), mind a magyar (október 23., március 15.) ünnepeket megtartjuk. Az ünnepek alkalmával mindig elhangzik a magyar és a kínai himnusz is. A karácsonyt mindig osztályon belül tartjuk, amin mindig minden diák részt vesz. A vallási ünnepeket tiszteletben tartjuk, de a karácsonyt kivéve nem ünnepeljük őket.

Az iskolánk berendezése, dekorációja teljes mértékben tükrözi a sokféleséget. Iskolánk bejáratánál 2 kőoroszlán fogadja a hozzánk érkezőket. A folyosókon kínai lampionok lógnak és különféle festett kínai motívumok díszítik a falakat. Az egyik fő falon egy cseresznyefa is helyet kapott, melynek virágjaiba azoknak a diákoknak a nevét írjuk be, akik nálunk tartózkodásuk ideje alatt kitűnők voltak. A sokféleség nem csak a folyosón jelenik meg. A termeket a magyar dekorációkon kívül kínai papírkivágások, álarcok is díszítik. Sok esetben itt a kínai és a magyar elemeken kívül más kultúrák is megjelennek (mongol, kambodzsai, vietnámi…).

A menzán figyelembe vesszük a különféle étkezési szokásokat. Az iskola indulásakor felmérést készítettünk a szülők körében arra vonatkozóan, hogy kínai vagy magyar ételeket szeretnének- e. Érdekes módon, a szülők egyöntetűen a magyar ételek mellett döntöttek. A kínai szülők is úgy gondolták, hogy Magyarországon a magyar ételeket részesítenék előnyben.

A tanulók aktív állampolgárságra nevelése részben kap hangsúlyt nálunk.

Iskolánkban a kritikus gondolkodást teljes mértéken támogatjuk. Működik nálunk DÖK, ahol a diákok képviselői mindig elmondhatják ötleteiket, véleményüket. Az egész iskolát érintő kérdésekben mindig kikérjük a DÖK véleményét is.

Iskolánkban minden pedagógusnak, aki magyar mint idegen nyelvet tanít megfelelő szakképesítése van.

A második nyelv elsajátítását maximálisan támogatja az iskola. Mivel magyar-kínai iskola vagyunk, így a magyar mellett a kínai nyelv tanulását is nagyon fontosnak tartjuk. Ráadásul, a két nyelv mellett harmadiktól angolul is tanulnak a diákok.

Mind a differenciálást, mind a kooperatív módszereket fontosnak tarjuk. Ezek alkalmazását támogatjuk.

Az újonnan érkező, lemaradó, gyengébb diákoknak külön segítséget nyújtunk. Lehetőségük van korrepetáláson részt venni, ahol személyre szabottan foglalkozunk velük.

Létezik információs kiadvány és közös programok a szülők részére. Iskolánk honlapján fel lehet iratkozni Hírlevélre, ami az aktualitásokról értesíti a szülőket. Minden diáknak van üzenő füzete, amiben a tudnivalókat írjuk meg mindig magyarul és kínaiul. Ezen kívül, készítettünk egy füzetecskét is, ami három nyelven érhető el (magyar, kínai és angol). Ebben az iskolánkban újonnan érkezett diákokat, szülőket és pedagógusokat tájékoztatjuk a fontosabb tudnivalókról. A szülőknek közös programként családi napot és bált szoktunk szervezni.

A szülői munkaközösség értekezleteire osztályonként 2-2 szülőt delegálnak az osztályfőnökök, így a kínai és a magyar fél is mindig képviselve van.

Az iskola alkalmazottai mindig a megfelelő nyelven kommunikálnak a szülőkkel, mivel fontosnak tartjuk, hogy a felek kölcsönösen értsék egymást. Éppen ezért, ha szükség van rá, minden esetben tolmácsot biztosítunk. A szülői értekezletek is mindig tolmácsolással zajlanak.

A tanárok és a szülők rendszeresen kommunikálnak egymással. Minden pedagógusnak ki kell jelölnie egy alkalmat a héten, amikor fogadóórát tart. Nálunk a fogadóóra nem félévente, hanem hetente van. Ezen kívül elérhetőek vagyunk telefonon és e-mailben is.

A szülőket bevonjuk az iskola életébe. Közös programokat szervezünk nem csak iskolai, hanem osztály szinten is. A véleményüket kikérjük az osztályokat, iskolát érintő kérdésekben.

Iskolánk nyitott a cserekapcsolatok irányába. Évek óta szervezés alatt van egy partneriskolával való kapcsolat kiépítése. Egy évvel ezelőtt 2 kínai iskolából látogattak el Magyarországra diákok. Őket 2 napig láttuk vendégül. Közös programokat szerveztünk, megismerhették iskolánkat, diákjainkat. A közös program előtt mindenki választott magának egy barátot, akivel felvette a kapcsolatot e-mail útján. Így már előre megismerhették egymást a diákok.

Az iskola keresi a kapcsolatot a helyi kínai közösségekkel. Évek óta kapcsolatban állunk a magyarországi kínai nőszövetséggel.

Iskolánk gondot fordít a külső kommunikációra. Számos fórumon jelentünk már meg. Különféle tévé és rádióműsorokban nyilatkoztunk. Több újságban jelent meg cikk az iskoláról. Számos budapesti és magyarországi rendezvényen képviseltük iskolánkat az elmúlt években."

Kecsmár Anna

Címkék: oktatás beszámoló interkulturális képzés