2014.06.25.

„Bomlik a Norvég minta” – Az Artemisszió Alapítvány állásfoglalása a KEHI honlapján 2014. június 13-án megjelent rövid szövegrészlet kapcsán

Az elmúlt időszakban a Norvég Civil Támogatási Alappal (NCTA) szembeni kormányzati fellépés kapcsán sok hír és vélemény jelent meg a napi sajtóban és különböző közösségi oldalakon. A KEHI saját honlapján is publikálja az idevonatkozó híreket. 2014. június 13-án a KEHI a Magyar Nemzet Online cikkét publikálta a következő szöveg megjelenítésével:

„Bomlik a norvég minta. A szálak a balliberálisokhoz vezetnek. Viking hódítás támogatással. Célpontban az LMPs bírálók és a homoszexuálislobbi."

norveg.jpg

Az Artemisszió Alapítvány több mint 15 éve küzd a vallási-, etnikai-, kulturális- sokszínűség tiszteletben tartásáért. Meggyőződésünk, hogy a sokszínűség elfogadása és a társadalmi szolidaritás szoros összefüggésben vannak és valljuk, hogy az egész társadalomra kiterjedő szolidaritás az alapja mindenfajta demokratikus rendnek.

A magyar kormány egy hivatalos szervének hivatalos honlapján megjelent szöveget ezért különösképpen veszélyesnek tartjuk, úgy az alapvető humanista értékekre, mint a demokráciára nézve.

A szöveg szerkezete, bújtatott utalásai véleményünk szerint kimerítik a megalapozatlan rágalom és uszítás fogalmait. „A szálak a balliberálisokhoz vezetnek” fordulat egyértelműen bűntényre utal, méghozzá a vélt elkövető megnevezésével. A „Célpontban az LMPs bírálók és a homoszexuálislobbi” kitétel ebben a szövegkörnyezetben pedig szabad vadászatra szólít fel, azáltal, hogy a pontosan nem körvonalazott bűnténnyel hoz kapcsolatban két önkényesen kiválasztott, meglehetősen sommásan körülírt csoportot.

A szöveg nem csak bűnre utal, de arra is, végre lehullott a lepel egy sötét titokról. Szeretnénk azonban emlékeztetni arra, hogy nincs ilyen titok, így bűnügy sincs. Ami a leleplezés látszatát keltheti, az az, hogy a kormány egyik napról a másikra illegálisnak, illetve immorálisnak bélyegzett valamit, ami egészen idáig legális – sőt banálisan hétköznapi – volt: külföldi forrású pályázati források felhasználását. Ezzel a kormány egy rendkívül veszélyes lavinát indíthat el, amelyben ellenőrizhetetlenné és előreláthatatlanná válik az, kik és milyen csoportok ismerhetnek holnap magukra bűnösökként és a nép vélt ellenségeiként.

Egy legális magyar párt és egy legális emberjogi mozgalom bűnbe keverését a Magyar Nemzet Online megteheti a szabad véleménynyilvánítás nevében, az ország kormányát képviselő hivatal bizonyosan nem! Nincs az a demokratikus kormány, amelynek nem feladata egy ország összes állampolgárának képviselete és védelme. Nincs az a demokratikus kormány, amelynek nem érdeke a társadalmi szolidaritás erősítése, már ha nem részérdekeket, hanem a közérdeket képviseli.

Követeljük tehát, hogy az idézet szöveg kerüljön le a KEHI honlapjáról! Követeljük továbbá, hogy Magyarország Kormánya vállalja fel a felelősséget, amelyet mandátumával kapott, ez a felelősség pedig az ország egészének képviselete és a jogállamiság fenntartása! Követeljük, hogy Magyarország Kormánya kérje számon a KEHI-n alapvető feladatát: az elfogulatlan és pártatlan vizsgálatok lebonyolítását! Ebben a helyzetben úgy véljük, jogunk van a pártatlanság bizonyítékainak követeléséhez is.

Címkék: állásfoglalás civil társadalom