2016.06.23.

Munkamegfigyelés az olasz CESIE non-profit szervezetnél Palermóban

Munkatársunk tanulmányútja az olasz CESIE szervezetnél több igényre is reagált. Az olasz CESIE nagy múltú non profit szervezet, foglalkozik kultúrákon átnyúló nevelési programokkal és állít fókuszba olyan témákat, mint a test, gender, szexualitás. A CESIE és az Ars Erotica már működött együtt az „In between us” című nemzetközi CESIE képzésen, majd aBODY Grundtvig projektben voltunk partnerek. A CESIE társadalmi integrációt célzó sokrétű tevékenységeit alapítványunk minta és példaértékűnek tartja. Bár sok eltéréssel, de a dél-olasz társadalmi környezet számunkra is releváns kérdéseket, problémakört vetett fel. A munka-megfigyelés lehetővé tette, hogy olyan szempontokat is vizsgálhassunk, hogy hogyan működik integrációs céllal az alkotó tér, a társas közösség. A CESIE módszertanában olyan eszköztárral dolgozik, amelyben számunkra is fejlődési utakat kínál: művészeti, drámapedagógiai eszközök, közös munka, helyi városi és vidéki kultúrába ágyazott programok. Ezek mindig a célcsoportok meglévő kulturális, társadalmi erőforrásait veszik alapul.

palermo.jpg

A tanulmányút keretében az Ars Erotica munkatársa aktív trénerként, partnerként dolgozott együtt a CESIE nemzetközi képzésein és más programjain, úgy, mint:

  • az EIRENE képzés, ahol 17 ország ifjúsági vezetői, tanácsadói, aktivistái, szakemberei vettek részt. A projekt és a képzés az erőszakmentes kommunikációt és a fiatalok “empowerment”-en alapuló társadalmi integrációját tekintette elsődleges munkaterületének. Maga az ötnapos képzés, valamint az előkészítés és utómunkák, a más szervezetektől érkezett trénerekkel való együttműködés izgalmas feladatokat adott. Együtt kellett mindazzal a kulturális sokszínűséggel dolgoznunk, amely a kelet-közép európai régió kulturális és történelmi tradíciójából fakadón nemcsak pozitív értékeket hordoz, de évszázadok konfliktusait is magába sűríti. Ez egy olyan tapasztalat volt, amely ma Európában és Magyarországon napi szinten releváns.
  • Health and Diversity nemzetközi Erasmus program, ahol az egészségügyben felmerülő interkulturális helyzetek megoldása és azokhoz hatékony eszközök fejlesztése volt a cél.  A CESIE munkatársaival a tanulmányút során tereplátogatásokra mentünk, orvosokkal, nővérekkel készítettünk interjúkat, az Ars Erotica munkatársa a CESIE kollégáknak és önkénteseknek belső képzést tartott a BODY módszertanból. Azon dolgoztunk együtt, hogy a két szervezet módszertanát hogyan lehet az adott társadalmi célcsoport, illetve a projekt témájához adaptálni. Izgalmas és módszertanilag sok kihívást rejtő feladat, hogy a magyar és a dél-olasz egészségügy intézményi és kulturális hagyományainak hasonlóságait és eltéréseit hogyan lehet egy non-profit szervezet képzési módszertanába integrálni. A tanulmányút, mint tanulási forma, ismét megerősített bennünket abban, hogy mennyivel mélyebb, sokrétűbb betekintést adhat, ezáltal egy képzési módszertant sokkal kifinomultabbá tehet, ha huzamosabb időn át ott vagyunk, együtt megyünk a terepekre, kórházba, menekültotthonokba, farmokra, mert ezzel magának a társadalmi kontextusnak az ismerete is lehetővé válik.
  • A CESIE iskolai és óvodai diverzitás, valamint gender, szexualitás témájú nemzetközi képzési együttműködésénekelőkészítése apropóján szintén használhattuk a két szervezet szakmai profiljának átfedéseit.

A CESIE eredményes nemzetközi mobilitási programokban, az európai értékek közvetítésében. A munkamegfigyelés tapasztalatai számunkra a hazai környezetben innovatív ötletekkel szolgált. Másrészt épp a szervezet életében való napi jelenlét tette lehetővé olyan tudások megszerzését, hogy egészen praktikus elemeket is át tudjunk emelni ezzel közelebb kerülve célcsoportjaink napi tevékenységeihez, életkörülményeihez, életteréhez. Már futó projektjeink és a közeljövőben tervezett nagyobb projektjeink célcsoportjai hozták ezt az igényt: értelmi fogyatékkal élő csoportjaink, cigány fiatalok, hátrányos helyzetű családok, iskolák. A CESIE-nél szerzett tapasztalatok alapján szeretnénk más civil szervezetekkel együttműködve újabb célcsoportok felé is nyitni, mint például AIDS-el élők, vagy hajléktalan nők. A közvetlen célcsoport számára a mobilitási program tapasztalatait mérhetően tudjuk továbbítani, valamint a szakmai együttműködésekben is tudjuk kamatoztatni tudásunkat.

Címkék: Test kultúra társadalom

süti beállítások módosítása