2015.11.05.

Beszámoló a III. European Geographies of Sexualities nemzetközi konferencián való részvételről

Mobilitás helyszíne, időpontja

Róma. 2o15. szept 15-16-17-18. III. European Geographies of Sexualities nemzetközi konferencia.

Résztvevők

A konferencián az Ars Erotica Alapítvány két munkatársa, Mester Dóra és Katona Réka vettek részt.

 

A tanulási eredmények minősége és hatása a résztvevőkre

A Rómába szervezett, 2o15. szept 15-18-án zajló III. European Geographies of Sexualities nemzetközi konferencia témája a média és technológia, különös tekintettel a közösségi média (Facebook, Instagram) és szexualitás összefüggései voltak. Az Ars Erotica Alapítvány ifjúsági nevelési programjain, mind a fiatalokkal, mind a szüleikkel, tanáraikkal való munkában állandó kérdéseket, megoldandó helyzeteket hoz az internet és más médiatartalmak szexuális mintáinkra való hatása. A technológia gyors változásai, az újabb és újabb trendek követése és ezek társadalmi, kulturális hatásainak ismerete elengedhetetlen számunkra, mint szexuális nevelők számára. A konferencia sok olyan témát érintett, mint a társadalmi integráció, társas közösségek, nemi hovatartozás, szexuális identitásaink.

sapienza-533x400.jpg

A konferencián való részvétel gyakorlati szempontból szakmailag sokkal tartalmasabbnak bizonyult, mint csupán új elméleti tudások, naprakész tudományos információk birtokába jutni. Nicola Mai, a Londoni Métropolitaine Egyetem antropológusának Samira című dokumentumfilmjét azóta saját módszertanukba beépítve tudjuk használni. Mester Dóra személyes szakmai munkájában ez a film, és az ebből kifejlesztett gyakorlategyütttes fontos eszkönek bizonyult. Már ennek a mobilitás programnak a keretében, mind a Palermói mobilitási programon, mind holland szakmai fórumokon - képzési gyakorlattá fejlesztve - használta. A dokumentumfilm az identitás, szexualitás, gender, migráció és integráció kérdéseivel foglalkozik, amelyek a Test, társadalom, kultúra – együtt az integrációért projektben a résztvevő szervezetek közötti együttműködés alapját képezik. A dokumentumfilm alapján tudunk olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek segítik a migrációval, társadalmi integrációval foglalkozó szakemberek munkájában felmerülő kulturális különbségekből fakadó feszültségek, kritikus incidensek kezelését. Ezt a gyakorlatot fontosnak éreztük, mint disszeminációs tartalmat is megismertetni mind a Néprajzi Múzeum mind az Artemisszió Alapítvány munkatársaival. Minthogy az egészségügyi szakemberek képzésének fejlesztésére a „Body, culture, gender, sexuality in education" képzés keretében nem tudott sor kerülni, ezért is volt különös jelentősége annak, hogy  Mester Dóra, aki ezen a képzésen az egyik tréner lett volna, a konferencia inspirálta gyakorlatokat a BODY módszertanba ágyazva tudott tapasztalatot átadni a három szervezet disszeminációs belső képzésén. Ez elősegíti, hogy a mobilitási szakmai tapasztaltainkat összehangolva a szerzett tudásokat a hazai helyzetre tudjuk majd szabni. 

A résztvevő szervezetre gyakorolt hatás

A római konferencián való részvétel nem csak a fentiekben bemutatott szakmai szempontok miatt volt hasznos. Ezen a mobilitási programon az Alapítvány két munkatársa is részt tudott venni. Egyik oldalon ez lehetőséget adott arra, hogy ketten két külön szakmai területről érkezve tudjuk a konferencián hallottakat, látottakat saját, egyedi szakmai profilunkba beépíteni. Ennek különösen fontos szerepe van abból a szempontból, hogy eltérő területen is dolgozunk, az onnan hozott tudást többféleképp tudjuk multiplikálni. Katona Réka a konferencia tapasztalatait saját tudományos munkájában éppúgy, mint gyakorlati szexuális nevelőként, valamint szakemberekkel dolgozva tudja használni. Mester Dóra elsősorban a szakemberképzésben és a szexualitás, identitás, migráció, integráció tématerületein tudja a szerzett tudást használni. A fent említett Nicola Mai antropológussal, etnográfussal hosszabb távú tudományos együttműködést kezdtünk el. Ez utóbbi különösen izgalmas és hasznos, mert arra példa, hogy az akadémiai kutatás hogyan tud kilépni az egyetemi – elsősorban elméleti kontextusból – és hasznos segítséggé, tudásforrássá válni a szociális területen dolgozó szakemberek számára.

Azzal, hogy ketten érkeztünk a konferenciára, együtt, szervezetként is be tudtunk mutatkozni. A római konferencia a harmadik nemzetközi szexualitás konferencia volt, ahová európaszerte, sőt, európán túli országokból is számosan érkeztek előadók, műhelymunkák és résztvevők. Lehetőségünk volt nemzetközi szakmai kapcsolatok építésére, európai szintű szakmai párbeszédekre. Ez hozzájárul, hogy az Alapítvány tevékenységét nemzetközi szinten is ismertebbé tegyük, másrészt, hogy segítsen saját munkánkat, szakmai tudásunkat nemzetközi fórumokon is kontextusba helyezni.

A konferencián szerzett nemzetközi tudás és kapcsolatok belesimulnak az Alapítvány stratégiai terveibe. A konferencián szerzett tapasztalatainkat fel tudjuk használni közép- és hosszútávú szakmai terveinkben. A fogyatékkal élők, cigány fiatalok, hátrányos helyzetű családok, iskolákban szervezett csoportjaink, valamint szakemberek számára tartott képzéseinken és szakmai együttműködésekben is mérhetően tudjuk a program tapasztalait kamatoztatni. 

A mobilitás megvalósulását elősegítő gyakorlati intézkedések (előkészítés, ellenőrzés, támogatás)

A római konferencián az eredetileg tervezett írországi Maynooth University által szervezett, anyaság témájú konferencia helyett vettünk részt. A módosításnak rajtunk kívülálló oka volt. A pályázatban beadott írországi konferencia időpontjában a támogatási szerződés aláírása még nem zárult le, vagyis a projekt jogi feltételei nem voltak adottak. Nem állt rendelkezésünkre a pályázati támogatás sem, amiből tudtuk volna fedezni az utazás és a konferencia részvételi költségeit. A kényszerű változtatásnak azonban tartalmi relevancián túl végül ez tette lehetővé, hogy szeptemberre még meg tudtuk szervezni az utazás és szállás költségeit úgy, hogy többé kevésbé egy résztvevő költségén az Alapítvány két munkatársa részt tudott venni.

 

A résztvevők tanulási eredményeinek elismerésére/beszámítására tett lépések

Összeségében elmondható, hogy a konferencia hozzájárult kompetenciáink fejlesztésében, bővítésében. Alapítványi munkánkban a szexualitást tágan értelmezzük, a reproduktív jogokon és betegségmegelőzésen túl a nemi szerepek, nemi identitás, a testi tudatosság, egészség fogalmain át társas kapcsolataink, a család intézményéig sok olyan területtel foglalkozunk, melyeket nem szoktak a szexuális nevelés keretein belül említeni. Akár nevelésről, akár szemléletformálásról van szó, a kulturális vonatkozások figyelembevételével tudunk hatékony szakmai programokat kidolgozni. Ezért szerettük volna munkatársaink interkulturális kompetenciáit tovább mélyíteni, megismerni olyan nemzetközi jó gyakorlatokat, amelyek a testet, a szexualitást integráltan, tabuktól mentesen kezelik. A határokon átnyúló szakmai együttműködés lehetővé teszik, hogy nyitottabban, bátrabban merjünk hazai környezetben új dolgokkal kísérletezni, hogy túllássunk saját szakmai, kulturális, környezeti referenciakeretünkön és lehetőségeinken.

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A beszámolóban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

eu_flag-erasmus_vect_pos.jpg

Címkék: Test kultúra társadalom

süti beállítások módosítása