2016.07.11.

Test, társadalom, kultúra: együtt az integrációért

A program célja a felnőttoktatói mobilitás elősegítése. Ennek keretében az Artemisszió Alapítvány, az Ars Erotica Alapítvány és a Néprajzi Múzeum munkatársai utaztak külföldi konferenciákra, workshopokra, szervezetlátogatásokra.

Mindhárom szervezet célja a már meglévő módszertani tudásának bővítése, innovatív tantervek és metódusok megismerése és adaptálása a hazai kontextusra és a nemzetközi háló kiterjesztése. Emellett a közös tapasztalatszerzés, a tanultak közös feldolgozása és terjesztése új perspektívákat nyithat meg külön-külön a szervezetek számára illetve a kooperációban is.

Fontosnak tartjuk még tevékenységeink nemzetköziesítését, a hátrányos helyzetű csoportok bevonását, a speciális területeken szerzett szaktudás szervezeti szintre emelését, a minőségi fejlődést. 

Képzések:

„Cultural mediation as a tool to adress diversity”, Lisszabon (PT) – AA, NM

Téma: kulturális mediáció, fókuszban a hátrányos helyzetű csoportok, a migráció és multikulturalizmus, társadalmi nem, vagy a generációk közti párbeszéd. 

„Rainbow of Desire: A Tool for Social Transformation”, Barcelona (ES) – AA, AE

A dramatikus eszközökkel való munka elmélyítése, újszerű eszközök bevonása volt a cél. Elsősorban a fórumszínházhoz kapcsolódó módszerek, az Augusto Boal által megteremtett módszertani repertoár és a mögöttes filozófia megismerése és elmélyítése volt a cél.

„Art mediation and interculturality”, Berlin (DE) – AA, AE

Művészeti mediációs módszertan elsajátítása az interkulturális és nem-formális pedagógia eszközeivel.

Konferenciák:

„III. European Geographies of Sexualities” nemzetközi konferencia, Róma (IT) – AE

Téma: a média és technológia, különös tekintettel a közösségi média (Facebook, Instagram) és a szexualitás összefüggései voltak. A technológia gyors változásai, az újabb és újabb trendek követése és ezek társadalmi, kulturális hatásai, a társadalmi integráció, társas közösségek, nemi hovatartozás, szexuális identitásaink voltak a kulcsszavak.

Tanulmányutak:

CESIE, non-profit szervezet, Olaszország – AE

Az út célja a szervezet felépítésének megismerése, módszertani repertoárjában való elmélyülés volt, illetve közös gondolkodás és egyeztetés az integrációt segítő módszerek más kulturális környezetre való adaptálásáról. 

Tapasztalatcsere, tudásátadás

A partnerség tagjai 2016 májusában olyan kétnapos képzési alkalmat valósítottak meg a mobilitások bemutatásával, amely lehetőséget adott a szervezeti szintű tudásátadásra, amely az új módszertani ismereteket közös kinccsé tette, amely lehetőséget nyújtott egy elmélyültebb megosztásra, s egyben a különböző szférákat képviselő és eltérő célcsoportokat bevonó, eltérő tematikák mentén működő szervezeteink közti együttműködés elmélyítését célozta.

A kétnapos műhelymunka beszámolóját itt olvashatja.

A projekt az Európai Unió, Erasmus+ programok keretében valósul meg, 2015. június 1. – 2017. május 31. között.

Rövid angol  összefoglalót itt olvashat: 

The mobility project „Body, society, culture: together for integration” is designed to enhance the  adult training methodology of three organizations: Artemisszió Alapítvány, Néprajzi Múzeum and Ars Erotica - through trainings, job shadowing and participation at a conference. Also, it will lay the basis for a medium-, and long term cooperation between the participating organizations in such specific fields as health, intercultural communication, art in integration. The organizations participating in the project work in very similar fields and with their common action they would like to strengthen the individual organizations, as well as to increase the standard of intercultural training and mediation in Hungary.

In the framework of the project adult trainers participated in trainings as trainees, and as trainers, a delegate from Ars Erotica Foundation participated in job shadowing, and also at a conference.  The mobility projects of our staff will enrich our professional work, while they will also contribute to the personal development of our colleagues, broadening their professional, social and intercultural competences. They will be able to accomplish their tasks with more self-assurance and having a wider perspective. 

We believe that the cooperation of the participant organizations is more than just the addition of the parts, that the partnership will contribute to the development of the organizations and the participants, although  this development  will become totally manifest  only after the project. We expect that on the long run the results will help the integration of different disadvantaged publics, the intercultural awareness of health workers, and it will provide relevant and innovative training content to the broad society.

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

eu_flag-erasmus_vect_pos.jpg

Címkék: Test kultúra társadalom

süti beállítások módosítása