2014.05.01.

Nem a Gyengébbik - női csoport indul az Artemisszióban

A Nem a Gyengébbik című projekt célja Magyarországon élő migráns nők beilleszkedésének támogatása. Az Artemisszió Alapítvány célja, hogy a migráns nőknek segítsen élethelyzetük pozitív megélésében, helyi kapcsolatok kialakításában, és az aktívabb társadalmi szerepvállalásban.

nem_a_gyengébbik.jpg

A mobilitási tapasztalatok feldolgozásához és fejlesztéséhez egyéni szinten az Artemisszió Alapítvány által kifejlesztett tanácsadási módszert használunk. A MOMAP tanácsadás egy olyan folyamatba vonja bele a migráns ügyfeleket, amelynek során átgondolhatják helyzetüket, és elakadás esetén továbbgondolási lehetőségeket, kapcsolódási pontokat nyújt nekik ahhoz, hogy választ találjanak a „hogyan tovább” kérdésére. A migrációs tapasztalatok feldolgozásának másik fontos színtere az önismereti drámacsoport, amely lehetőséget kínál a nehézségek, kérdések megosztására, az élmények közös feldolgozására, a személyes fejlődésre. A csoportban kialakított kapcsolatok révén oldódik a migráns nőkre egyébként oly gyakran jellemző elszigeteltség.
 
Az aktívabb társadalmi szerepvállalás elősegítését elsősorban egy egymást segítő és támogató közösség kialakításával és működtetésével szeretnénk elérni. A csoport vegyes, kétharmadát Magyarországon élő, harmadik országból származó migráns nők, egyharmadát pedig a többségi társadalom képviselői alkotják. Ez utóbbiak kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy a migráns nők minél több pozitív és bizalmon alapuló kapcsolatot tudjanak kialakítani először a csoporton belül, később pedig szélesebb körben, a magyar társadalom tagjaival.
 
A csoportban tervezett tematika részét képezik az interkulturális közösségi programok, Budapest-séták, szervezetlátogatások, amivel célunk a közösségépítésen túl a helyi lehetőségek megismerése, a lehetséges kapcsolódási pontok feltérképezése is. Emellett tervezünk klubfoglalkozásokat is tartani olyan „hétköznapi” kérdésekkel kapcsolatban (oktatás, egészségügy, munkavállalás, stb.), amik témaként megfogalmazódnak.
 
Az Artemisszió Alapítvány által beindított projekt tulajdonképpen „csak” a közös tevékenységek keretét adja meg, a közös munka kulcseleme az önkéntesség. A női csoport a projekt előrehaladásával egyre inkább önműködővé válik: tevékenységeit saját igényei szerint alakítja ki, és az Alapítvány támogatásával, koordinálásával valósítja meg. A projekt 2014 január 1-én indult, és 2014 december 31-ig tart.
 
A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósul meg.

További információ a projektről itt.

Címkék: migráció