2014.04.18.

OSI Menekültek 2014

Az „Fiatal menekültek iskoláztatásának támogatása” című projektünk célja négy migráns hátterű fiatal felnőtt iskoláztatásának támogatása, akik közül kettő menekült és egy befogadott státuszú, egy pedig bevándorló.

osi.jpg

Hosszú távú célunk az, hogy az öt fiatalt végigkísérjük iskolai tanulmányaik során, lehetővé téve számukra azt, hogy a helyzetükből fakadó nehézségek ellenére is szakképesítést vagy érettségit szerezzenek, és így nagyobb eséllyel találjanak olyan munkát, amit szívesen csinálnak, és ami a megélhetésüket is biztosítja. A folyamatos támogatás előzménye egy Európai Menekültügyi Alap által támogatott projekt volt, mely 2012-ben az Open Society Institute által finanszírozott programmal folytatódott. Így projektünk egy megkezdett folyamat következő szakaszát jelenti, mely 2014. június 30-án zárul majd.

A program során résztvevőinket magyar mentorok segítik, közösségi programokat szervezünk a számukra, de egyéni tanácsadásban is részesülnek (iskolalátogatással kapcsolatos ügyintézésben, de lakhatási kérdésekben is). Ezen kívül havonta, illetve évkezdéskor és évzáráskor pénzbeli támogatást is nyújtunk számukra.

A projektben való részvétel feltétele az iskolalátogatás. Két résztvevőnk az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola és Gimnázium diákjai pincér illetve szakács szakon. Egy résztvevőnk a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium, egy pedig a Budapest Kortárstánc Főiskola diákja. Mentoraik folyamatos kapcsolattartása, illetve az egyéni segítségnyújtás a mindennapi eligazodásban segítik őket, míg a közösségi programok a kikapcsolódást és a kulturális, illetve szabadidős tevékenységek során szerzett közös tapasztalatokat nyújtják. A pénzbeli támogatások feltétele az aktív tanulói jogviszony megléte, az évkezdő támogatásé a beiratkozás, az évzáróé pedig a bizonyítvány.

Emellett lakhatási és munkahelyükkel kapcsolatos kérdésekben is eligazítást nyújtunk. Egyik résztvevőnk segítségünkkel egy utógondozói otthon lakója lett, a többiek esetében pedig leginkább a munka és a tanulás összehangolásának nehézségét próbáljuk megoldani, többek között rugalmasabb, az iskolába járást lehetővé tevő munkavégzés elérésével, továbbá a résztvevőink és az iskola közötti közvetítői szerep felvállalásával.

A projekt során önkénteseinken túl mind a velünk és résztvevőinkkel kapcsolatba kerülő iskolai tanárok és diákok, mind az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozó szakemberek közelebbi ismeretekre tesznek szert a menekült lét és háttér okairól, sajátosságairól és nehézségeiről. A projektet a 2014. március 21-én a rasszizmus világnapja alkalmából szervezett rendezvényen is népszerűsítettük. 

Címkék: migráció menekültek