2014.04.08.

Az Artemisszió Alapítvány céljai és filozófiája

"Artemisz a mezsgyék istennője, a civilizálatlan, a megműveletlen földé, a határoké, a városon túli hegyeké és ligeteké... Artemisz az úrnője a városban és a bennünk lakozó idegennek, mindannak, ami rajtunk kívül áll, és mégis részét képezi énünknek. Szerepe, hogy beleolvassza a társadalmi tudatba a különbözőt..."

Jean-Pierre VERNAN

ArtemiszLogo_kicsi.jpg

Az Artemisszió Alapítvány 1998 óta nonprofit közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány fiatal kulturális antropológusok kezdeményezéseként jött létre, akik elméleti tudásukat és tudományos kutatási eredményeiket a társadalmi és egyéni fejlődés, és a nyitott gondolkodás kialakításának szolgálatába kívánják állítani. Az Alapítvány az interkulturális kommunikáció elméletének és gyakorlati alkalmazásának kutatása, terjesztése és felhasználása révén törekszik megvalósítani céljait.

Az Artemisszió Alapítvány céljai:

* a különböző kulturális, etnikai és társadalmi csoportok közötti párbeszéd és közeledés erősítése, a kölcsönös megértés elősegítése,

* a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatása,

* a nemzetközi kulturális és tudományos kapcsolatok erősítése,

* interkulturális képzési programok, képzési anyagok és módszertan kifejlesztése és terjesztése.

Az Alapítvány küldetése, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára lehetőséget biztosítson olyan tevékenységekben való részvételre, illetve olyan készségek elsajátítására, amelyek erősítik az emberek közötti kapcsolatokat, javítják a kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket, hozzájárulnak a tolerancia, a kölcsönös megértés és az együttműködés kialakulásához.

Az Artemisszió Alapítvány kiemelten fontosnak tartja az etnikailag vagy szociálisan hátrányos helyzetű csoportok - munkanélküliek, kistelepüléseken élők, romák, bevándorlók - esélyegyenlőségének növelését és a kirekesztésük elleni küzdelmet. Tevékenységünk során általában törekszünk arra, hogy különböző módon és változatos eszközökkel szólítsuk meg és vonjuk be tevékenységeinkbe e társadalmi csoportok képviselőit és a velük kapcsolatban álló szervezeteket, intézményeket, személyeket is. Ezen kívül célzott programok segítségével is törekszünk e célok megvalósítására.

Az Artemisszió Alapítvány minőségpolitikája

Tevékenységünk során a különféle társadalmi csoportokat és személyeket segítjük hozzá, hogy a kulturális különbségekből eredő konfliktusokat könnyebben megértsék és feloldják, ugyanakkor képesek legyenek a kulturális sokszínűségből fakadó lehetőségek és előnyök felismerésére és hasznosítására is. Szakmai munkánk alapját a kulturális antropológia és a szociológia elméleti háttere, valamint a nem formális nevelés módszertana képezi. Céljaink elősegítése érdekében elősegítjük a különböző társadalmi és kulturális hátterű emberek közötti párbeszédet, interakciót és együttműködést. Készségeket fejlesztünk, attitűdöket közvetítünk és ismereteket adunk át az interkulturális kompetencia fejlesztése érdekében egyéni és társadalmi szinten. Ösztönözzük az aktív társadalmi részvételt. Elősegítjük a szociálisan hátrányos helyzetű egyének és csoportok társadalmi integrációját.

Az Artemisszió Alapítvány elkötelezett a jogszabályi követelmények teljesítésében. Az általunk működtetett minőségirányítási rendszer figyelembe veszi a mindenkori jogszabályi előírásokat, követi a változásokat és ezeket alkalmazza folyamatainak működtetése, illetve tervdokumentumainak elkészítése során. Az évenkénti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján felülvizsgáljuk minőségpolitikánkat, aktualizáljuk minőségirányítási rendszerünket, meghatározzuk minőségcéljainkat.

Besorolás:
Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány alapító okirata innen letölthető

Címkék: rólunk

süti beállítások módosítása